Monday, September 8, 2008

සුබ පැතුම් !

A Birthday Wish to Someone ..
who's filled my world with so much love ..
සසර හුරු ලෙසින් නුඹ මුණ ගැසී
නිතර රැඳි නෙත කඳුලු මග හැරී
අතර මග දිවියෙ බර දැරු හැටී
ඒ මතක දිව අවුත් මගේ හද සිඹී

ළෙව් නැගෙන ස්නේහයෙ ඔසුවෙනී
මගෙ ළයේ දුක් තාප නසමිනී
කල් සපිරි සඳ සේම නැගෙමිනී
හිත් අහස එකළු කළ'යුරු අගී

ඉඳු සැව් විලස වැහි පිට ඇඳී
කවි ගී ලෙසින් ගල පිට රැඳී
සේයා සේම ළඟ ළඟ වැටී
මා හද බිඳෙන සර නුඹම වී

කල් බැලූ තුටු සිහින වියළෙමින
සුසුම් ගත වැදෙන දුර අප නැතී
අද රැයේ සීනයෙන් සිරස සිඹ
පැතුම් එක්කරමි ආදරෙන් හද පිරී

I wanted to wish Happy Birthday to You..
Because you give so much and expect so little in return…
Because you're a man who genuinely cares about others…
Because you make such a difference in the lives you touch…

You're wished a very happy birthday.